22 Nov 202314:40
Analytics
Daily Gainers List, November 22nd

Daily Gainers List, November 22nd

24 Hours Price Change:

$BULL +65.9% 

$LCX +64.2% 

$BLUR +29.8% 

$PYTH +28.4% 

$EPIK +25.4% 

$BTRST +24.5% 

$NOS +22.8% 

$BONK +20.7% 

$NOM +20.1% 

$CTXC +19.6%